You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga

Visā pasaulē daudz cilvēku, kuri nav ebreji, tic Torai un ievēro septiņus baušļus, kas Noasam un viņa dēliem tika doti, pēc plūdiem iznākot no šķirsta. Saskaņā ar ebreju likumu ebrejiem ir jāievēro 613 baušļi, kamēr ir vēl septiņi, kas paredzēti visiem pārējiem pasaules iedzīvotājiem – Noasa dēliem. Gadsimta vidū Rambams aicināja ievērot baušļus arī cilvēkiem, kuri nav ebreji, un rakstīja: “Katrs, kurš pieņem un uzmanīgi ievēro septiņus baušļus, ir viens no pasaules tautu Dieva cilvēkiem, kuram ir vieta grēcīgajā pasaulē”. Tiek uzskatīts, ka Noasa dēlu baušļu ievērošana novedīs pie miera un savstarpējas sapratnes starp cilvēkiem un paātrinās Mašiaha atnākšanu. Runa ir par šādiem septiņiem baušļiem: Elku pielūgšanas aizliegums. Dieva zaimošanas aizliegums. Slepkavošanas aizliegums. Incesta, laulības pārkāpšanas un sodomijas aizliegums. Zagšanas aizliegums. Aizliegums lietot uzturā dzīvai būtnei nogrieztu miesu – cieņa pret dzīvām būtnēm. Dajanim [Даяним] bauslis – tiesību sistēmas izveide. Noasa sekotāji ievēro šos septiņus baušļus, bet daži cilvēki iet vēl tālāk un pat cenšas ievērot papildu baušļus, lai par jūdaismu uzzinātu ko vairāk. Viņi jūdaismā sajūt to, ko “Beit Israel” komanda sauc par “dzīvajiem priekšrakstiem (Mitzvah)” (sk. sadaļu “Mūsu vērtības”), kas tiem daudz jaunu un skaistu papildu nozīmju kā ikdienas dzīvē, tā arī eksistenciālos meklējumos, kā arī noved pie dzīvesveida izmaiņām. Aizvien lielāks cilvēku skaits uzņemas saistības ievērot “Noasa dēlu” baušļus, un rabīni šo parādību atbalsta: “Mēs netiecamies pievērst visu pasauli jūdaismam, taču vēlamies, lai Noasa dēli paliktu tieši tādi, kādus tos vēlas redzēt Dievs.” Plašāku informāciju var uzzināt, spiežot uz saites https://noahideworldcenter.org/ru/