You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga
Rabanīta (Rabīna sieva)

Rabanīta (Rabīna sieva) Zina Kutnovski-Liak

Zina Kutnovski-Liak ir dzimusi un augusi Maskavā laicīgā ģimenē un vidē, tāpēc sākusi studēt Toru tikai pēc M.Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Žurnālistikas fakultātes beigšanas, tai pat laikā strādājot savā profesijā turpat vai 10 gadu un veidojot veiksmīgu karjeru. 25 gadu vecumā viņa sāka ievērot ebreju tradīcijas un baušļus, un nu jau gandrīz 10 gadu turpina doties pa Toras studēšanas ceļu.

Kā atzīst pati Zina, šis ceļš sniedz izpratni par personīgās dzīves apstākļiem un ļauj rast atbildes gan uz ikdienišķiem, gan dziļdomīgiem jautājumiem, kas nodarbina ikvienu 21.gs. cilvēku. 

Tā kā Zina, iepriekš būdama absolūti laicīgs cilvēks, pati saviem spēkiem ir nonākusi pie dzīves izpratnes jūdaisma tradīcijā, viņai ir pieredze un sapratne, kā būtu jāsāk Toras studēšana un kā jāturpina, ja cilvēks vēlas ieviest arvien vairāk jūdaisma tradīciju savā dzīvē.  Zina konsultē un atbalsta Jūrmalas Ebreju kopienas “Jewrmala” sievietes jautājumos gan par strukturētu alahot (Toras likumu) studēšanu, gan jebkuru jautājumu, kas skar šlom bait – ģimenes savstarpējās attiecības.  

Zinai ir arī pieredze dažādu pasākumu organizēšanā, tāpēc ar prieku palīdzēs Jums organizēt Jūsu svētkus, piemēram, kāzas (hupu), bat vai bar micvu, brit milu (apgraizīšanu), halake (pirmo matu griešanu) utt. 

Uzdot jebkuru jautājumu sievietei-rabīnam var, sazinoties Jums ērtākajā veidā un uzdodot jautājumu krieviski vai angliski.