You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga
Jūrmalas rabīns, Jūrmalas Ebreju biedrības priekšsēdētājs, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes loceklis

rabīns Šimons Kutnovskis-Ļaks

Rabīns Šimons ir dzimis un uzaudzis Izraēlā. Šimona tēva radinieki ir rīdzinieki vairākās paaudzēs, kuri tika izsūtīti 1941. gadā, bet atgriezās Rīgā no Sibīrijas izsūtījuma pēc Otrā pasaules kara beigām un 70. gados tika repatriēti Izraēlā. 

Un tā 2018. gadā Šimons pārcēlās uz Latviju, lai kalpotu vietējai kopienai, kas mājas rada 2018. gada 29. augustā sinagogā “Beit Israel” Jūrmalā. 

2019. gadā viņš kļuva par Jūrmalas Ebreju kopienas priekšsēdētāju, dodot tai nosaukumu “Jewrmala” un verot tās durvis visiem Jūrmalas kūrorta viesiem. Uz Latviju ceļojošajiem ebrejiem tiek piedāvātas dažādas iespējas, piemēram, košera tūrisms vai ģimenes svētku organizēšana, ievērojot ebreju tradīcijas – kāzas (hupa), bat vai bar micva, brit mila (apgraizīšana), halake (pirmo matu griešana).  

Šimons ir uzaudzis reliģiozā cionisma vidē Izraēlā. Pēc dienesta Izraēlas armijā viņš sāka strādāt par šaliahu (sūtni) vietējās kopienās Amerikā un nodzīvoja tur 3 gadus. Pēc tam Šimons pārcēlās uz Krieviju un strādāja ar ebreju kopienu Maskavā, paralēli vadot nodarbības par reliģiju, ticību un kabalas gudrību. Rabīns ir pārliecināts, ka “mūsu Tora ir universāla. Vispirms mums tā ir jāsaprot pašiem, lai varētu nodot zināšanas visām pārējām tautām”. Viņa mācīšanas pieeja: padziļinātu zināšanu nodarbības – vienkāršā valodā. Viņa lekcijas – jūdaisma izpratnes sintēze ar vienkāršu gudrību. 

Vienoties par individuālām nodarbībām un studēšanu ar rabīnu Šimonu, kā arī uzdot rabīnam jebkuru interesējošu jautājumu var, sazinoties ar viņu jebkurā Jums ērtā veidā.   

Rabīns Šimons brīvi pārvalda ivritu, krievu un angļu valodu. 

contact information