You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga

Kas ir “ebreju kopiena”? 

Viens no vārdiem, ar ko ivritā apzīmē kopienu, ir eda. Tam ir arī otra nozīme. Tas pats vārds ivritā nozīmē arī “lieciniece”. Un tā ir viena no neatņemamām kopienas īpašībām: tā pastāvīgi kļūst par mūsu šaubu un cerību, neveiksmju un panākumu, vientulības un savainojumu liecinieci. Un tā mūs atbalsta mūsu ceļā, palīdzot gūt morālos, garīgos un ētiskos orientierus un jūtamu atbalstu no domubiedriem. 

Draugi! Tagad kļūt par Jewrmala – Ebreju kopienas dalībnieku var oficiāli, aizpildot anketu. Pievienojoties Jewrmala, jūs atbalstīsiet sinagogas Beit Israel Synagogue (https://www.facebook.com/synagogueofjurmala/?__cft__%5b0%5d=AZXJCIi7f6bWEuk4y18zDXd46jvkkgNjcpKYb7e0Zve51XbvqkPZTk1ny6y88JmKgxrSccxygwFEbzZ4FRm8guFU7mtaX8h929tc2JLCAtN8NbWDy2efYSUdHTXuFnssalQ&__tn__=kK-R) darbību un palīdzēsiet attīstīt kopienas projektus (sk. sadaļu “Vēsturiskās sinagogas atjaunošana Dzintaros”) ! Aizpildīt anketu varat šeit https://forms.gle/kddEXLhKJnGWJqM56 Jewrmala 

– Ebreju kopiena – tas ir: 

* Sociālais un humanitārais darbs ar senioriem - kopienā ir vairāk nekā 50 locekļu - mēs sniedzam kā finansiālu, tā arī citāda veida palīdzību un veicam regulāru “Senioru kluba” dalībnieku vajadzību uzraudzību 

* Ebreju dzīvesveids - sabati ar trapezām [трапези] - ebreju gada cikla svētki - lūgšanas - ģimenes tradicionālās svinības: vienošanās par apgraizīšanu (brit milah), halake, iesvētības zēniem vai meitenēm (Bar Mitzvah un Bat Mitzvah) 

* Izglītojošās programmas - bērnu svētdienas skola: ivrits un tradīcijas - rabīna mācību stundas par tradīcijām un jūdaismu - gijurs jeb pāriešana jūdaismā [гиюр] 

*Ebreju infrastruktūras attīstība pilsētā - sinagogas vēsturiskās ēkas atjaunošana - mikvas būvniecība - eruva [эрува] - kultūras pasākumi ar košera ēdieniem - jūdaikas un grāmatu veikals plašāka informācija un jautājumi – pa tālruņiem: 26886502, rabīns Šimons Kutnovskis-Liaks (https://www.facebook.com/shimonk72?__cft__%5b0%5d=AZXJCIi7f6bWEuk4y18zDXd46jvkkgNjcpKYb7e0Zve51XbvqkPZTk1ny6y88JmKgxrSccxygwFEbzZ4FRm8guFU7mtaX8h929tc2JLCAtN8NbWDy2efYSUdHTXuFnssalQ&__tn__=-%5dK-R) 20377540 Zina Kutnovska-Liaka (https://www.facebook.com/zinaida.shevchuk?__cft__%5b0%5d=AZXJCIi7f6bWEuk4y18zDXd46jvkkgNjcpKYb7e0Zve51XbvqkPZTk1ny6y88JmKgxrSccxygwFEbzZ4FRm8guFU7mtaX8h929tc2JLCAtN8NbWDy2efYSUdHTXuFnssalQ&__tn__=-%5dK-R)