You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga

Mēs esam pārliecināti, ka jūdaisms nav reliģija. Tā ir piederība tautai. Jūdaisma pamats ir galvenais notikums Sinaja kalnā, kas notika miljoniem to ebreju acu priekšā, kuri bija saņēmuši Toru – Dieva doto mācību un mantojumu ebrejiem un visai pasaulei. Turklāt Tora ir pasaules uzskats, saskaņā ar kuru jādzīvo ebrejiem un kas līdz šim brīdim atstāj neapstrīdamu ietekmi uz visu cilvēci. Lai vēstījums kļūtu par daļu no pieņemtās vēstures, tam jāiztur laika pārbaudījums. Cilvēki, kuri nešaubās par stāstījuma īstumu, noteikti to nodos saviem pēcnācējiem. Ebreji, kuri savām acīm ir redzējuši posta darbus, kas izplatījušies Ēģiptē, viņu acu priekšā sadalījušos Sarkano jūru, Toras talantu Sinaja kalnā, nešaubās par šo notikumu īstumu, tādēļ jūdaisma pamats ir zināšanas. Kur beidzas zināšanas, sākas ticība. Jūdaisms to ievērojošajiem ebrejiem vispirms ir ebreju tradīcija (masoret), ar kuras palīdzību, sākot no pasaules rašanās brīža līdz šai dienai, no paaudzes paaudzē tiek nodotas zināšanas par Dievu, kas radījis visu esošo, par viņa attiecībām ar cilvēkiem un viņa pasaules radīšanas mērķiem. Tora mūs māca sasniegt lietu būtību un dziļumu, kā arī vērst uzmanību uz cilvēka iekšējām kvalitātēm. Ja izsakamies īsi, tad jūdaisms ir savstarpējās attiecības ar Radītāju.