You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga

Galveno mūsu pasaules uzskatu vērtību, to, uz kā pamata mēs veidojam attiecības viens ar otru, ģimenes iekšienē un to, ko mēs nododam ar savas kopienas Jewrmala  starpniecību, atverot durvis “Beit Israel Synagogue”, mēs esam noformulējuši vārdkopā “DZĪVĀS IESVĒTĪBAS”. Kas gan tas īsti ir – “dzīvās iesvētības”, un kur slēpjas šī izteiciena vērtība? Jūrmalā darbs pie ebreju dzīves atjaunošanas mums ir pielīdzināms vienai no jūdaisma spēcīgākajām idejām: tā ir mirušo augšāmcelšanās [тхият аметим] – atdzimšana, atgriešanās dzīvē. 2018. gadā mēs atbraucām uz pilsētu, kur līdz ar nacistu pastrādāto ebreju dzīves iznīcināšanas brīdi apstājās arī tradicionālā ebreju dzīve (pāreja uz sadaļu “Vēsturiskās sinagogas ēkas atjaunošana Dzintaros”) Gandrīz 80 gadu pagāja, kopš tika iznīcināta pēdējā no Jūrmalas sinagogām, kad Emanuils Grīnšpuns (pāreja uz sadaļu “Komanda”) uzbūvēja “Beit Yisrael”. Ar sinagogas atvēršanu Jūrmalā sākās arī tradicionālās ebreju dzīves atdzimšana: mēs pamatoti Emanuilu uzskatām par šī jaunā “ebreju” viļņa tēvu - pamatlicēju pilsētā. Šodien “Beit Yisrael” ir sanākšanu nams, kurā visiem, kuri vēlas būt piederīgi ebreju dzīvei Jūrmalā, nepietiek vietas. Tāpat ir nostiprināta un attīstās kopienas laicīgā dzīve, kas pilsētā vērojama jau kopš 1990-ajiem gadiem. “Dzīvās iesvētības” (pāreja uz sadaļu “Toras iepazīšana ar rabīnu Šimonu”) – tā ir Toras tuvināšana patiesībai, ebreju saknēm ar mīlestību un tradīciju dziļāko domu izpratni. Pieeja Toras iepazīšanai, izmantojot principu “dzīvās iesvētības”, rada ebrejiem vēlmi pēc pašidentificēšanās, piederības sajūtas, savas dziļās saiknes ar visu ebrejisko sajušanas. Sajūtot to kaut vienu reizi, jūs diezin vai vēl kādreiz jutīsieties vientuļš: saprotot un pieņemot “dzīvās iesvētības”, kā vērtību un daļu no ikdienas dzīves, jūs kļūstiet par daļu no veseluma. Mums nav konflikta starp reliģiozajiem un laicīgajiem ebreja dzīves aspektiem mūsdienu pasaulē. Mēs ar savas ģimenes piemēru demonstrējam, ka ir iespējams būt tradicionālam un reliģiozam cilvēkam, vienlaikus paliekot “dzīvam” un interesējoties par mūsdienu dzīvi. Ievērojiet ar prātu Iemīliet ebreju tradīcijas Atdzīviniet sevī ebrejisko un kļūstiet par daļu no veseluma!