You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga

“JEWRMALA” – vieta, kur rodas piederība Izraēlas tautai! Mēs strādājam, lai pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem radītu iespēju dzīvot pilnvērtīgu, ērtu un pieejamu ebreju dzīvi. Mēs organizējam nodarbības un programmas (kalendārs) un rūpējamies par katra kopienas dalībnieka individuālo attīstību – visus ar jūsu vajadzībām apmācībās par jūdaismu un tradīcijām saistītos jautājumus var uzdot sinagogas rabīnam un rabanītei [рабанит]. Mūsu programmas pamatā ir mīlestība pret jūdaisma vērtībām, atvērtība pret ebreju tradīcijām un sevis kā ebreju tautas daļas pašnoteikšanās svarīgums. Programmas, tostarp apmācības, lai veiktu gijūru [гиюр] jeb pāriešanu jūdaismā, ir interaktīvas, un tās sastāv no diskusiju un apspriežu elementiem, radošām metodikām, spēlēm un, vispirmām kārtām, tās ir balstītas uz izvēles brīvības principu. Pateicoties daudzveidīgai, drošai un atklātai videi, mums pievienojas ne tikai halāhiskie [алахические] ebreji. Mēs savās mācību nodarbībās un pasākumos priecājamies redzēt visus interesentus, tostarp tos, kuri sev jūdaisma mācības izvēlējušies rabīna Uri Amosa Šerki (Ури Амос Шерки) (Jeruzaleme) piedāvājuma ietvaros – “Noasa pēcteči” [Бней Ноах]. Mēs ar iedvesmu un lielu satraukumu attiecamies pret slavenā rabīna un filozofa lorda Saksa vārdiem, ka “katrs ebrejs ir burts. Katra ebreju ģimene ir vārds, katra kopiena – piedāvājums, bet ebreju tauta gadsimtu garumā veido vēsturi, visneparastāko un satraucošāko cilvēces pastāvēšanas laikā”. Un jūtam, ka kopienas “Jewrmala” dalībnieki un dalībnieces turpina rakstīt ebreju tautas vēsturi kopā ar citām pasaules kopienām, un, protams, Eretz Yisrael – Izraēlas valsti.