You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga
rabīns Šimons Kutnovskis-Ļaks

Jūrmalas rabīns, Jūrmalas Ebreju biedrības priekšsēdētājs, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes loceklis

Rabīns Šimons ir dzimis un uzaudzis Izraēlā. Šimona tēva radinieki ir rīdzinieki vairākās paaudzēs, kuri tika izsūtīti 1941. gadā, bet atgriezās Rīgā no Sibīrijas izsūtījuma pēc Otrā pasaules kara beigām un 70. gados tika repatriēti Izraēlā. Un tā 2018. gadā Šimons pārcēlās uz Latviju, lai kalpotu vietējai kopienai, kas mājas rada...

Rabanīta (Rabīna sieva) Zina Kutnovski-Liak

Rabanīta (Rabīna sieva)

Zina Kutnovski-Liak ir dzimusi un augusi Maskavā laicīgā ģimenē un vidē, tāpēc sākusi studēt Toru tikai pēc M.Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Žurnālistikas fakultātes beigšanas, tai pat laikā strādājot savā profesijā turpat vai 10 gadu un veidojot veiksmīgu karjeru. 25 gadu vecumā viņa sāka ievērot ebreju tradīcijas un baušļus, un nu...

Emmanuils Grinshpuns

Padomes vadītājs

Marks Vulfsons

Padomes loceklis

Dr. Genadijs Trifsiks

Padomes loceklis

Boriss Sosins

Padomes loceklis

Aleksanders Vetshteins

Padomes loceklis

Leonids Kils

Padomes loceklis

Vadims Oleksishins

Padomes loceklis

Ilona Kaminskaja

Jūrmalas "Hesed" vadītājs